ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาที่เปิดเป็นกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

IMG

รายวิชาที่เปิดเป็นกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 เมษายน 2564


Go To Top