ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศกลุ่มภาคีม.ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ การรับสมัครรอบที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศกลุ่มภาคีม.ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ การรับสมัครรอบที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

วิธีการรับสมัครรูปแบบออนไลน์

  1. กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบรับสมัคร http://eduservice.yru.ac.th/tcas/apply-online
  2. เลือกสาขาวิชาและยืนยันการเลือกสาขา เมื่อต้องการยืนยันการสมัคร (หลังจากยืนยันแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขสาขาวิชาที่เลือกได้)
  3. พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
  4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ

  • การสมัครในรูปแบบออนไลน์ มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 บาท
  • ผู้สมัครรับผิดชอบตนเองในการเลือกสาขาวิชาจากคุณสมบัติที่สาขาวิชากำหนด


Go To Top