ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เลื่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th 18 พ.ค. 2563 ถึง 20 มิ.ย. 2563

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 25 พ.ค. 2563 ถึง 20 มิ.ย. 2563


Go To Top