ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศนี้ หรือตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/e-entrance
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ ได้ตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าศึกษา

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (Clearing House) ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
  2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th


Go To Top