ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้

  1. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ clearing house ที่ student.mytcas.com/ ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 29 เมษายน 2562
  3. กำหนดรับรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562


Go To Top