ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

สามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบค้นหา คลิ๊กที่นี่

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบสัมภาษณ์

  • แสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมบัตรประชาชน
  • แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดสุภาพ
  • เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
  • ต้องไปถึงสถานที่ก่อนเวลา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00- 08.45 น.) หากไปถึงหลังเวลาสอบอาจถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์


Go To Top