ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

IMG

สมัครตั่งแต่วันนี้ถึง 20 กรกฏาคม 2561 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การสมัคร

 • กรอกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome2 และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 (รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั่น
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • สาขาวิชาใดมีผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที
 • *** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น (ชำระค่าเทอม)
สิ่งที่ต้องเตรียมในการยืนยันสิทธิ์
 • ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอม) ตามเอกสารประกอบ


Go To Top