ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

IMG

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 14 กรกฏาคม 2561 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิธีการสมัคร

  • บันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome สามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั่น
  • พิมพ์ใบสมัครมายื่นพร้อมหลักฐาน
  • ชำระค่าสมัคร 300 บาท
  • สาขาวิชาใดเต็มจะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น
สิ่งที่ต้องนำมาในการยืนยันสิทธิ์
  • ใบแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
  • ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว 1,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร(ค่าเทอม) ดูในเอกสารประกอบ


Go To Top