ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

สมัครและเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome2 และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั่งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561


Go To Top