ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศกลุ่มภาคีฯภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านระบบ คลิ๊กที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดในวันสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  • ให้มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมกันเวลา 8.30 น.
  • ณ หอประชุมใหญ่
  • สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน


Go To Top