ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)

เลือกสาขาวิชาและพิมพ์ใบสมัครได้ที่นี่

รายละเอียด

 

 


Go To Top