ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในการคัดเลือกนักศึกษาตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 15 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สอบคัดเลือกโควตาสพม.15 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560
ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 15
ให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เข้าสอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า อาคาร 24
เวลา 09.00 - 12.00 สอบวิชาวัดความรู้พื้นฐานทางวิชการ
เวลา 13.00 - 15.00 สอบวิชาวัดแววความเป็นครู

ดูรายชื่อที่นี่


Go To Top