ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเพิ่มเติมจากเอกสารแนะนำการสมัครรอบคัดเลือก กลุ่มภาคีฯ ปีการศึกษา 2560

IMG

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมจากเอกสารแนะนำการสมัครรอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 กลุ่มภาคีฯ


Go To Top