ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

IMG

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกใบรายงานตัวดังกล่าวที่ http://eduservice.yru.ac.th/newweb/?name=entrance&file=entrance พร้อม print โดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง, พร้อมค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปล.สามารถกรอกใบรายงานตัวได้ตั่งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและสิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว ตามเอกสารแนบท้าย กด --> [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
 


Go To Top