ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 3 )

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 3 )

สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวให้กรอกประวัติ เพื่อใช้สำหรับรายงานตัวที่ http://eduservice.yru.ac.th/newweb/?name=entrance&file=entrance พร้อมทั้ง Print โดยใช้กระดาษ A4 1สีเหลือง  , พร้อมค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานตัววันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top