ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศสาขาวิชาที่เปิดเพิ่มเติม ในการประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 3)

IMG

ประกาศสาขาวิชาที่เปิดเพิ่มเติม จากการประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบที่ 3)

- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

- คณะวิทยาการจัดการ


Go To Top