ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรใหม่)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรใหม่)

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวตามประกาศให้มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในวันที่  20  มิถุนายน  2559  เวลา 09.00-15.30 น.


Go To Top