ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบ 2)

IMG

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรอบ 2)


Go To Top