ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการตามความสามารถพิเศษด้านกีฬา-กิจกรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการตามความสามารถพิเศษด้านกีฬา-กิจกรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ปีการศึกษา  2559โดยให้กรอกข้อมูลการรายงานทาง http://eduservice.yru.ac.th/newweb/?name=entrance&file=entrance


Go To Top