ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2559

IMG

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกทั่วไปเพื่อเข้าศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2559

สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวให้กรอกประวัติ เพื่อใช้สำหรับรายงานตัวที่ http://eduservice.yru.ac.th/newweb/?name=entrance&file=entrance พร้อมทั้ง Print โดยใช้ใช้กระดาษ A4 1สีเหลือง

รายงานตัวในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องกระจก ใต้หอประชุมหลังใหญ่ (สถานที่รับสมัครเดิม) 

หากมีข้อสงสัย โทร 073-299-612


Go To Top