ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทกิจกรรม และประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทกิจกรรม และประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา)  ประจำปีการศึกษา 2559

 

ผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติตามบัญชีรายชื่อ ประเภทกิจกรรม และความสามารถพิเศษ จะต้องเข้าสอบภาคปฏิบัติ  ในวันที่ 20  มกราคม 2559     เวลา 13.00 น. ณ โรงยิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top