ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทกิจกรรม และประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) สาขาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทกิจกรรม และประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) สาขาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

ผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี  จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มกราคม 2559  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

สำหรับประเภทกิจกรรม และความสามารถพิเศษ หลังจากสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องสอบภาคปฏิบัติ            เวลา 13.00 น. ณ โรงยิมส์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top