86 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

​กองบริการการศึกษา มรย. ร่วมปัจฉิมนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนก่อนสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นโดยวิทยาลัยชุมชนยะลา

        
Go To Top