85 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

7 มี.ค 64 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio หรือ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมียอดนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบ Portfolio รวมทั้งสิ้น 396 คน

                                              
Go To Top