ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

IMG

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (บุคคลธรรมดา) สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


Go To Top