ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งเลือนกำหนดการการดำเนินงานต่างๆ ดังเอกสารแนบ


Go To Top