กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU"

กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันนี้ (6 ธันวาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" เพื่อเปิดบ้านให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม และทำกิจกรรมร่วมกับคณะ เพื่อเรียนรู้ และทำความรู้จักคณะและหลักสูตรที่สนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในสถานการณ์จริง ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 345 คนโดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย กิจกรรม SIT IN การประถมศึกษา กิจกรรมสองสายธารแห่งความรู้ สู่มูอัลลิมร็อบบานีย์/กิจกรรม Work Shop/การแสดงนิทรรศการหลักสูตร กิจกรรมWelcome to Pe-He และกิจกรรมเปิดบ้าน คมส.

กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม "ปักหมุด หยุดที่ YRU" 
×
Go To Top