มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 
×
Go To Top