กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013

กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมบุคลากรกองบริการศึกษา ณ กองบริการการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานในการประชุมม มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Open House 2013 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รวมถึงชี้แจงรายละเอียดการคำนวณต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรกองบริการการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House 2013 
×
Go To Top