ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>
วันอาทิตย์ ที่ 10 กันายายน พ.ศ.2566

6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังการชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินการเทียบความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบภายในประเทศซูดาน

ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
×
Go To Top