6 กันยายน 2566 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยมีตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อนำมติไปดำเนินการต่อไป

" />

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา <small>(กิจกรรมกองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>
วันพุธ ที่ 6 กันายายน พ.ศ.2566

6 กันยายน 2566 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยมีตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อนำมติไปดำเนินการต่อไป

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 
×
Go To Top