ติดต่อเรา


 
 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 ชั้น 1)

โทร 073-299612

Email: eduservice@yru.ac.th

Go To Top