ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอประกาศงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564

IMG

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอประกาศงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้หากหน่วยงานใดมีเอกสารเร่งด่วน ที่จะต้องเสนอให้กองบริการการศึกษาภายใน 14 วันนี้ ให้สแกนส่งเอกสารทาง e-document
และสามารถติดต่อกองบริการการศึกษาได้ทาง Facebook Fanpage ตามรายละเอียดในแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


Go To Top