ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

IMG

รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมอบรม การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

อบรมในวันที่ 4-5 กันยายน 2564
วิทยากร : รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น , รศ.ดร. สุรพล บุญลือ และผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 https://forms.gle/jW71MkqrAE32GKtp9


Go To Top