ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

IMG

รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมอบรม การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

อบรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting วิทยากร รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 shorturl.asia/yz2MY


Go To Top