ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร สำหรับนักศึกษาใหม่ ครั้งที่2

IMG

สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาโครงการ กศ.บป. ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฏาคม 2564 โดยสามารถชำระได้ ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่านทาง Application Krungthai NEXT


Go To Top