ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่2 (เพิ่มเติม)

IMG

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่2 (เพิ่มเติม)

หลักสูตรที่เปิดเพิ่มเติม

  • นิติศาสตรบัณฑิต (ผู้ที่จบป.ตรี) 40 คน
  • บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 15 คน
รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศเดิม


Go To Top