ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. วันที่ 20 ธันวาคม 2563

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และการชดเชยการเรียนการสอน


Go To Top