ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

IMG

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยกำหนดมาตราการช่วยเหลือ ดังนี้

  • ขยายวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564
  • ยกเว้นค่าปรับรายวันกรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายงวด ไม่ตรงตามกำหนดของแต่ละงวด
  • กรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับวันละ 30 บาท และค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจำนวน 1,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ณ งานการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเท่านั้น


Go To Top