ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการพิจารณาสิทธิ์สอบปลายภาค 1/2563

IMG

นักศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563


Go To Top