ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 (ฉบับ2)

IMG

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2563 (ฉบับ2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดรายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ


Go To Top