ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (เนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่า 1.60)

IMG

เนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่า 1.60
สามารถยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563


Go To Top