ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

IMG

ดำเนินการภายในวันที่ 5 - 12 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการขอรักษาสภาพผ่านระบบ
1. เข้าสู่ระบบขอรักษาสภาพ ระบุเหตุผลและกดปุ่มยืนยัน
2. พิมพ์ใบชำระเงิน นำไปจ่ายผ่านเคาเตอร์ธ.กรุงไทย หรือแอพ krungthai NEXT
3. อัพโหลดสลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบ

ลิงค์ระบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา


Go To Top