ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ฉบับที่ 4

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID - 19 ฉบับที่ 4

กองบริการการศึกษา งดให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563


Go To Top