ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ งดการให้บริการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อป้องกัน COVID-19

IMG

ประกาศ งดการให้บริการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ (COVID-19)


Go To Top