ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับนักศึกษา กรรมการกำกับการสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงขอกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562


Go To Top