ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้เข้าระบบเพื่ออัพโหลดรูปถ่าย ในการทำบัตรนักศึกษาใหม่ IPAC-VDB

IMG

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้เข้าระบบเพื่ออัพโหลดรูปถ่าย ในการทำบัตรนักศึกษาใหม่ IPAC-VDB ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2562 ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมการทำบัตร

อัพโหลดรูปถ่ายผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/std_photo


Go To Top