ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2562

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างโดยทำสัญญาจ้างในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 20


Go To Top