ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกอาจารย์เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพตามนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ผลการคัดเลือกอาจารย์เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพตามนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562


Go To Top