ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเข้าสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 57 - 58 ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อศูนย์อาเซียน(อาคาร 25 ชั้น 7)


Go To Top